Stregna


resort
Stregna

Obcnsko ozemlje je v preteklosti prečkala pot za dovoz vojakov na fronto, ki je od Stare gore (Castelmonte) potekala proti sedlu Solarji (Solarie). Večja in manjša naselja se nahajajo v bliini pašnikov. Naselja Srednje, černetiči (Cernetig) in Preserje (Presserie) so z orografskega in naselbinskega vidika med najzanimivejšimi v Benečiji. Nastala so ob poti po grebenu, ki je doline povezovala z vzpetinami v ozadju. Ostala tradicionalna ruralna naselja so še Gnidovica (Gnidovizza), Oblica (Oblizza), Kovačevica (Covacevizza), Podgora, in Dolenji ter Gorenji Tarbilj.

Vasi so med seboj povezane s cesto, ki pelje po enaki nadmorski višini do Podbonesca (Pulfero) in Prapotna (Prepotto), v dolino se spusti šele pri Čedadu. Zaradi lepe pokrajine, skozi katero se vije cesta, je pomembna tudi za turistično vrednotenje tega področja. Do priključitve k Italiji leta 1866 je občina Srednje imela podobno zgodovino kot Čedad.

Umetniško zanimiva je upnijska cerkev Sv. Pavla iz 15. st, ki je bila posvečena leta 1496. Po potresu leta 1511 je bila restavrirana, v 18. st. pa so jo še povečali.

V okoliških vaseh najdemo veliko primerov rustikalne arhitekture.