Savogna


resort
Savogna

Preteni del občinskega ozemlja se nahaja na junem pobočju Matajurja. Vrh Matajurja je s svojimi 1643 m najvišji vrh predalpskega sveta vzhodnih Julijcev. Od tu se odpira čudovit pogled na Julijske Alpe, Dolomite, Kras, tja do Beneške lagune in morja. Zato je to področje še posebej primerno za izlete, saj se prelesti narave tu kar vrstijo.

Arhitekturno so zanimive tipične hiše s svojimi lesenimi mostovi in rustikalnimi dekorativnimi elementi, ki se odlično vklapljajo v naravo, ki jih obdaja. Na nekaterih hišah v Tarčmunu (Tercimonte) in Dušu (Dus) so freske nabone vsebine, katerih avtor je v večini primerov Jacun Pitôr (Giacomo Meneghini di Nimis), ki je ivel od 1851 do 1935 in je bil edini pravi naivni slikar v furlanski umetnostni zgodovini. Poleg del v prikupnih votivnih cerkvicah v Barcah (Brizza) in Pečniju (Pechinie) naj omenimo še kip iz pobarvanega cementa, ki predstavlja Sveto srce Jezusovo v vasi Matajur (Montemaggiore) iz leta 1907.