San Leonardo


resort
San Leonardo

Od 11. st. so prek prelazov Polava, Klinac (Clinaz) in Solarji (Solarie) v več valih začela prihajati slovanska ljudstva, ki so se v glavnem ukvarjala s kmetijstvom in pašo. V obdobju vladavine oglejskih patriarhov do 13. st., sta dolini Arbeča (Erbezzo) in Kozice (Cosizza) bili fevd Henricusa dictusa Birbiza iz Čedada, nato pa sta do konca 18. st. bili demokratični in avtonomni entiteti. Vodil ju je Mersinski svet ali banka (neke vrste splošni parlament ali svet, ki je vodil skupne zadeve in sodstvo).

Med glavne kulturne spomenike sodi upnijska cerkev v Podutani iz leta 1351. Notranjost krasi bogat in lepo izdelan marmornat oltar v baročnem slogu ter dva stranska lesena oltarja. Priporočamo tudi obisk cerkve Sv. Justa v Škrutovem (Scrutto) ter cerkve apostola Bartolomeja iz 19. st v Hlasti (Clastra).

Ostanki fresk so vidni v cerkvici Sv. Andreja v Bergagnaccu. Obiska vredna je tudi cerkev Sv. Andreja v Kravarju (Cravero). Zanimiva je zlasti z arhitekturnega vidika, krasi jo večbarven lesen oltar s konca 17. st.