Prepotto


resort
Prepotto

Območje občine Prapotno na jugu sklene Nadiške doline, ki se tu stikajo s prijaznimi pobočji Brd. Z njimi ga zdruuje odlična tradicija vinogradništva in vinarstva. V raznih zaselkih najdemo dobro ohranjene primere ruralne arhitekture, zlasti v Budoih (Berda), ki so bili po potresu obnovljeni v duhu načela skladnosti zokoljem.

Zgodovina Prapotna je neločljivo povezana z zgodovino Stare gore.

Objekt, kjer je danes svetišče, je bil v preteklosti rimska utrdba, kasneje pa so jo spremenili v utrjeno naselje.

Svetišče je bilo prvič omenjeno v dokumentu iz leta 1175 kot svetišče Blaena Devica z Gore (Beata Vergine del Monte) in je pripadalo proštu iz Sv. Štefana v Čedadu, od leta 1253 dalje pa kapitlju Sv. Marije.

V 13. st. je bila cerkev Sv. Marije na Gori ena izmed najpomembnejših cerkva v oglejskem patriarhatu.

V poaru leta 1469 je bila cerkev uničena, nato jo je poškodoval še potres leta 1511, zato so jo v 17. st. povečali in polepšali. Razen manjših obnovitvenih del po zadnji svetovni vojni cerkev ni doivela večjih urbanističnih sprememb.

Svetišče na Stari gori hrani nekaj dragocenih umetniških del, kot je npr. kip Marije z detetom (Salzburška šola); kip je leta 1684 na baročni oltar postavil Alessandro Tremignon. Zanimivi so tudi številni ex voti, ki pričajo o vernosti prebivalstva.

Med manjšimi cerkvami s tega področja naj omenimo Cerkvico Sv. Antona v Oborčah (Oborza), cerkev apostola Bartolomeja v Čubci(Ciubiz), cerkvico Treh kraljev v Mucih (Prepotischis) ter cerkev Sv. Petra in Pavla v Britofu (Centa).